Mer om regler

Regler för domino

För att spela Domino måste man vara mellan 2 och 4 spelare. Man börjar med att lägga alla brickorna med ögonsidan ned för att sedan blanda dem. Sedan får varje spelare välja fem brickor som de ställer på högkant så att ingen annan spelare kan se vilka det är. De brickor som ligger kvar på bordet ska användas senare under spelets gång.

Varje dominobricka är uppdelad i två sidor med ögon, eller prickar om man hellre vill säga det. Det finns även så kallade dubbelbrickor som har lika många prickar i båda fälten. Spelet tar sin början med att den spelare som fått en dubbelbricka med högsta värdet lägger den i mitten av bordet. Nu börjar spänningen!

regler för dominoMan fortsätter medsols runt bordet och skulle det vara så att ingen fick en dubbelbricka i första utdelningen så läggs brickorna tillbaka och alla väljer igen. Nu ska den spelare som står näst på tur försöka att lägga en bricka med matchande prickar bredvid den första brickan. Alltså måste ena sidan av den brickan som han eller hon lägger ut ha lika många prickar som ena sidan av den första brickan. Nästa spelare fortsätter att bygga på nästa bricka bredvid valfri av dem som står redan och så vidare. Om man fått en dominobricka som har en blank sida måste även den matchas mot en annan med blank sida för att man ska få lägga den.

I spelet domino får varje spelare endast lägga en bricka per runda och tur, om man inte har någon som matchar får man ta en så kallad chansbricka. Den plockar man från dem som var kvar på bordet efter första utdelningen. Passar inte den heller in någonstans får man vänta till nästa runda. Vinnaren blir den som först blir av med alla sina brickor.